Εκπαιδευτικό υλικό για τα αρχαία της Γ’ Λυκείου

Old Book

Τα κυριότερα συντακτικά φαινόμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε πίνακες και σχεδιαγράμματα.

[Β’ και Γ’ Λυκείου]
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Συντακτικό σε πίνακες και ασκήσεις. Β’ και Γ’ Λυκείου – Θεωρητική Κατεύθυνση – Διδακτικό Έτος 2020 – 2021
Επιμέλεια: Χριστίνα Βασιλάκη
Συντονιστής φιλολογικού τμήματος: Γιώργος Αποστόλου